STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Regulamin GCI
 Informacje o GCI
 Zakres działalności GCI
 Literatura w GCI
 GCI w Małopolsce
 Kontakt i lokalizacja GCI
 Nowy Sącz "z lotu ptaka"
 Szkoły w Nowym Sączu
 Ważne adresy
Stronę odwiedzilo 3830 osób
 • Zakres działalności GCI

  ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W NOWYM SĄCZU  I Usługi podstawowe dla klientów GCI:

  1. korzystanie z internetu w celu poszukiwania ofert pracy na rynku lokalnym, krajowym i europejskim (usługa Eures).i umieszczania własnych ofert.
  2. korzystanie z komputerowej bazy informacji o rynku pracy tzw. „kiosku z pracą”.
  3. korzystanie z fachowej literatury (poradniki, kodeksy itp.) i prasy z zakresu rynku pracy, prawa, ekonomii, programów pomocowych, wiedzy o UE.
  4. organizowanie dla uczniów ostatnich klas szkół średnich i zawodowych oraz studentów spotkań z przedsiębiorcami działającymi w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, mające na celu praktyczne przygotowanie ich do świadomego wejścia na rynek pracy poprzez samozatrudnienie.
  5. udostępnianie i pomoc w wyszukiwaniu przepisów prawnych, przepisów prawa miejscowego, informacji z zakresu poradnictwa zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, informacji na temat szkół i uczelni oraz instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym.
  6. udzielanie porad i konsultacji związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej w tym zakresie.

  II Usługi dodatkowe dla klientów GCI:

  1. pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, redagowaniu CV, listu motywacyjnego, innych pism urzędowych, udostępnianie wzorów pism.
  2. udostępnianie sprzętu komputerowego do celów innych niż poszukiwanie pracy: drukowanie, skanowanie, obróbka graficzna, tworzenie stron www itp.
  3. wyszukiwanie informacji gospodarczych: adresów firm, kontrahentów, itp.
  4. świadczeniu usług biurowych: kserowanie, faksowanie, bindowanie dokumentów itp.
  5. udzielanie informacji na temat dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje finansowe: firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych itp. dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą jak i już funkcjonujących firm.
  6. prowadzenie kursów podstawowej obsługi komputera: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej i szkoleń dotyczących aktywnego poszukiwania pracy.