STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Regulamin GCI
 Informacje o GCI
 Zakres działalności GCI
 Literatura w GCI
 GCI w Małopolsce
 Kontakt i lokalizacja GCI
 Nowy Sącz "z lotu ptaka"
 Szkoły w Nowym Sączu
 Ważne adresy
Stronę odwiedzilo 3822 osób
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Miasto Nowy Sącz - Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorcości
  ul. Wyspiańskiego 13,
  tel/fax.: (018) 442 35 68, 442 35 69
  e-mail: gci@inkubator.nowysacz.pl


  GCI w Nowym Sączu powstało staraniem władz Miasta Nowego Sącza oraz Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości jak również finansowej pomocy Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów.
  Gminne Centrum Informacji w Nowym Sączu świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.W GCI można skorzystać z:- usług biurowych,- usług informacyjnych,-skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,- sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,- pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,- wyszukiwania partnerów handlowych,- promocji usług agroturystycznych,- zasobów informacji sieci Internet,- kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,- pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:Mieszkańcy Miasta Nowego Sącza, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwieniach podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa małopolskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE