STRONA GŁÓWNA
 Aktualności
 Regulamin GCI
 Informacje o GCI
 Zakres działalności GCI
 Literatura w GCI
 GCI w Małopolsce
 Kontakt i lokalizacja GCI
 Nowy Sącz "z lotu ptaka"
 Szkoły w Nowym Sączu
 Ważne adresy
Stronę odwiedzilo 3829 osób
 •  Aktualności

  Nabór do Szkoły liderów rzecznictwa lokalnego organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego
  2008-04-11
  Fundacja Instytut Studiów Strategicznych z Krakowa ogłasza nabór do Szkoły liderów rzecznictwa lokalnego organizacji pozarządowych z województwa małopolskiego.
  [więcej]
  Reforma programowa w szkołach
  2008-04-11
  Uczniowie, którzy we wrześniu 2009 r. rozpoczną naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych i pierwszych klasach gimnazjów, czyli pierwszych roczników otrzymają w szkole podręczniki za darmo.
  [więcej]
  Małopolskie Młodzieżowe Targi Pracy i Edukacji „Młodzież-Praca-Perspektywy”
  2008-03-06
  Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 zaprasza do uczestnictwa w Targach które odbędą się w dniach 13-14 marca 2008 w godzinach od 9.00 do 15.00, w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, al. Mickiewicza 5.
  [więcej]
  Praca wakacyjna dla studentów na terenie Niemiec
  2007-12-14
  Studenci zainteresowani podjęciem zatrudnienia w okresie przerwy wakacyjnej w Niemczech mogą ubiegać się za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o formularze, które stanowią podstawę do późniejszego otrzymania umowy od pracodawcy niemieckiego.
  [więcej]
  Stypendia krótkoterminowe dla studentów germanistyki
  2007-11-26
  Stypendia dla studentów germanistyki ostatniego roku, którzy chcą zbierać materiały do pracy magisterskiej na niemieckiej uczelni.
  [więcej]
  Dzień Bezpiecznego Internetu
  2007-11-26
  Organizatorzy zapraszają młodych ludzi do przedstawienia swoich pomysłów na to, jak rozumieją te i inne aspekty wirtualnego świata, poprzez stworzenie multimedialnych projektów na konkurs Dzień Bezpiecznego Internetu 2008.
  [więcej]
  Stypendia dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej
  2007-11-15
  Fundacja Roberta Boscha przyznaje stypendia dla absolwentów szkół wyższych pragnących zdobyć doświadczenie zawodowe w niemieckiej administracji oraz zajmować w przyszłości stanowiska kierownicze w swoich krajach.
  [więcej]
  Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
  2007-11-15
  Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej oferuje młodym absolwentom możliwość odbycia płatnych praktyk trwających od trzech do pięciu miesięcy. Dzięki tym praktykom młodzi ludzie mają okazję poznać zasady działania administracji w zakresie praw podstawowych na szczeblu europejskim, poznać działalność Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz wykorzystać w praktyce wiedze zdobytą podczas studiów.
  [więcej]
  Nagrody Marco Biagi dla młodych naukowców
  2007-11-15
  Fundacja Marco Biagi i ADAPT, Stowarzyszenie Międzynarodowych Studiów Porównawczych z zakresu Prawa Pracy i Stosunków Przemysłowych, organizuje międzynarodowy konkurs dla młodych naukowców.
  [więcej]
  Młodzieżowy Konkurs o Rozwoju Międzynarodowym
  2007-11-15
  Młodzieżowy Konkurs o Rozwoju Międzynarodowym jest przeznaczony dla uczniów z Unii Europejskiej w wieku 16-18 lat. Tematyka konkursu dotyczy zrównoważonego rozwoju w Afryce. Konkurs ma trzy tematy: 1) Zmiany klimatyczne, 2)Woda i energia i 3) Zrównoważony rozwój turystyki. Tematy można łączyć.
  [więcej]
   starsze>>